برف میباره

بالاخره خدا به بنده های ناشکرش دوباره یه حالی داد و چتر رحمتش رو بر سر بنده هاش باز کرد تا شهرمون و کشورمون از زیبایی هدیه خدا سفیدپوش بشه... مدت ها بود که همچین برف قشنگی رو ندیده بودیم. خداروشکر.
تو این هوا این موزیک خالی از لطف نیست (برف میباره | بابک جهانبخش):دانلود